Kwaliteitskeurmerk voor de toekomst

Bij boomkwekerij PCC van Hasselt leggen we ons toe op het zaaien en opkweken van genetisch hoogwaardige planten. Om onze afnemers te garanderen dat de planten die wij leveren ook daadwerkelijk van de voorgestelde hoge genetische kwaliteit zijn is onze kwekerij opgenomen in het ketencertificeringssysteem Select Plant Bosplantsoen van Naktuinbouw. Dit vrijwillige kwaliteit-plus-systeem geldt vanaf 2017 en biedt de garantie dat beplanting afkomstig is van rassen uit de Nederlandse Rassenlijst Bomen en daarmee raszuiver, genetisch hoogwaardig en gezond is. Kortom: de beste optie voor een duurzame leefomgeving.

Groen voor de lange termijn

Wie goed nadenkt over nieuwe aanplant van bos of landschappelijke beplanting, maakt een keuze met het oog op de toekomst. De bomen en planten hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen en tot volle wasdom uit te groeien. Voorwaarde hiervoor is dat de beplanting de juiste genen in zich heeft om dit proces goed te doorstaan en niet enkel mooi is vlak na de aanplant. Dit is een belangrijk criterium voor iedereen met een lange termijn visie: je krijgt vaak maar 1 maal de kans om iets goeds en moois te creëren voor volgende generaties.

Select Plant Bosplantsoen-certificering

Door voor nieuwe aanplant te kiezen voor plantmateriaal dat geregistreerd staat in de Nederlandse Rassenlijst Bomen is deze kwaliteit, voor nu en in de toekomst, gegarandeerd. De organisatie Naktuinbouw benadrukt graag het belang van investeren in dit hoogwaardige en autochtone plantmateriaal. Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de boomkwekerijsector. Daarnaast geeft het een speciaal keurmerk af voor kwekers die zich inzetten om deze kwaliteit zowel in stand te houden als uit te breiden in het belang van diversiteit. Dit keurmerk Select Plant Bosplantsoen is een vrijwillig kwaliteit-plus-systeem voor kwekers die een extra stap durven te zetten.

Kwaliteit en openheid

Ook PCC van Hasselt is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van Naktuinbouw. Voor ons is dit meer dan alleen een bewijs van de goede genetische kwaliteit van onze planten. Het geeft ons ook de mogelijkheid volledige openheid en transparantie wat betreft de herkomst van onze producten te bieden. Zo weet u als afnemer dat onze materialen raszuiver, genetisch hoogwaardig en dus beter voor een gezonde leefomgeving zijn, maar ook dat de afkomst van elke plant traceerbaar is. Het keurmerk Select Plant Bosplantsoen is dan ook een garantie voor de toekomst: voor u als afnemer van onze planten en voor het groen in Nederland.

Genetisch hoogwaardige planten... een investering in de toekomst!

Meer info? Bel ons via telefoonnr.: +31-76-5971030 of mail ons via info@pccvanhasselt.nl

© Boomkwekerij PCC van Hasselt | Ontwerp & Realisatie: Dlogic